HỒ SƠ BIỂU MẪU

Hợp đồng thuê tài sản

Hợp đồng thuê tài sản

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch (theo mẫu) 2. Dự thảo hợp đồng giao dịch 3. Bản sao giấy tờ tùy...

Bảng Tỷ Giá

Thời tiết

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)