Chưa biết tới đây pháp luật sẽ thay đổi ra sao để giống cách làm hay của các nước nhưng có lẽ cần ghi nhận một tính toán mới hợp thời của Bộ Công an.

Đó là, trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo có bổ sung hình thức cấp biển số xe thông qua đấu giá. Theo đó, việc đấu giá biển số xe được thực hiện theo quy định của pháp luật đấu giá tài sản. Cũng theo dự thảo, biển số xe sau đấu giá có đầy đủ thuộc tính về quyền tài sản theo quy định của pháp luật.

Tuy dự thảo luật này đã không được Quốc hội (khóa XIV, kỳ họp thứ 10) chấp thuận (vì không cần thiết phải có thêm luật khác về giao thông đường bộ bên cạnh Luật Giao thông đường bộ) nhưng dự kiến “đấu giá biển số xe” nêu trên nên sớm trở thành hiện thực. Chỉ có như thế, những người có nhu cầu được sở hữu những biển số xe đẹp và cả nhà nước mới cùng được lợi thông qua những giao dịch hợp pháp.

Thêm vài góp ý để dự kiến nêu trên khi được chấp thuận sẽ được thực thi thuận lợi. Trước hết là phải có sự điều chỉnh về điều kiện mua đấu giá biển số xe theo hướng không bắt buộc người đăng ký đấu giá phải có xe. Cùng với đó là việc được dễ dàng sử dụng biển số xe đã trúng đấu giá (không phân biệt xe muốn được gắn biển số xe đẹp đang có biển số xe khác).

Không chỉ có vậy, người sở hữu biển số xe đẹp cần được dễ dàng làm thủ tục chuyển nhượng biển số xe ấy (nếu muốn bán biển số xe thì có thể bán đấu giá tại các trung tâm, công ty đấu giá…). Song song đó, phải có dự liệu về việc người chủ đó chỉ muốn bán xe mà không muốn bán kèm theo biển số xe đẹp; phải tính đến cách xử lý một xung đột pháp lý vì theo quy định lúc này thì khi bán xe sẽ bị thu hồi giấy đăng ký xe và biển số của xe đó…

Tóm lại, cần sớm có quy định riêng về việc bán đấu giá biển số xe nhằm có một thị trường thực sự dành cho những người nhiều tiền của có thú chơi những biển số xe đẹp để tạo ra được nguồn lợi lớn cho xã hội như nước Anh và nhiều nước khác đang làm.